”Zanyar Adami är en berörande berättare som vill föra oss närmare vår mänsklighet med sitt föreläsande och författarskap.”